Добрина Чешмеджиева

Добрина Чешмеджиева

главен редактор "Новини"

Тел.: 02814 2458
Аделина Радева

Аделина Радева

Водещ

Тел.: 02814 2253
Геновева Радева

Геновева Радева

Водещ

Тел.: 02814 2253
Георги Любенов

Георги Любенов

Водещ

E-mail: lubenov@bnt.bg
Тел.: 02814 2271
Даниел Чипев

Даниел Чипев

Водещ

E-mail: dchipev@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Евгения Атанасова

Евгения Атанасова

Водещ

E-mail: eatassova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Марин Маринов

Марин Маринов

Водещ

Тел.: 02814 2253
Марина Матева

Марина Матева

Водещ

E-mail: m.mateva@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Надя Обретенова

Надя Обретенова

Водещ

E-mail: nobretenova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Нора Арсова

Нора Арсова

Водещ

Тел.: 02814 2253
Радина Червенова

Радина Червенова

Водещ

Тел.: 02814 2253
Спас Кьосев

Спас Кьосев

Водещ

Тел.: 02814 2253
Марио Гаврилов

Марио Гаврилов

Водещ икономически новини

E-mail: m_gavrilov@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Вирджиния Славчева

Вирджиния Славчева

Отговорен редактор "Вътрешни новини"

Тел.: 02814 2253
Лиляна Шопова

Лиляна Шопова

Отговорен редактор "Вътрешни новини"

Тел.: 02814 2253
Магда Маринова

Магда Маринова

Отговорен редактор "Вътрешни новини"

E-mail: magdamarinova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253

Таня Харизанова

Отговорен редактор "Вътрешни новини"

Тел.: 02814 2253
Йоана Левиева-Сойър

Йоана Левиева-Сойър

Отговорен редактор "Видеодокументалистика"

Тел.: 02814 2253
Петя Тетевенска

Петя Тетевенска

Отговорен редактор "Видеодокументалистика"

Тел.: 02/944 6323
Анна Ангелова

Анна Ангелова

Репортер

E-mail: anna@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Ася Методиева

Ася Методиева

Репортер

E-mail: ametodieva@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Боряна Каменова

Боряна Каменова

Репортер

E-mail: boryana_k@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Вера Александрова

Вера Александрова

Репортер

E-mail: vera_alexandrova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Весела Смилец

Весела Смилец

Репортер

E-mail: vsmiletz@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Галя Крайчовска

Галя Крайчовска

Репортер

E-mail: galia@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Елиана Димитрова

Елиана Димитрова

Репортер

E-mail: choudoe@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Зоя Велинова

Зоя Велинова

Репортер

E-mail: zoya_velinova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
GSM: 088/5 30 30 83
Иво Никодимов

Иво Никодимов

Репортер

E-mail: i_nikodimov@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Илина Бисерова

Илина Бисерова

Репортер

E-mail: ibiserova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Ирина Цонева

Ирина Цонева

Репортер

E-mail: tzoneva@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Йордан Димитров

Йордан Димитров

Репортер

Тел.: 02814 2253
Мария Колева

Мария Колева

Репортер

E-mail: mkoleva@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Мария Чернева

Мария Чернева

Репортер

E-mail: m_cherneva@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Миглена Стойчева

Миглена Стойчева

Репортер

Тел.: 02814 2253

Милен Кирилов

Репортер

Тел.: 02814 2253
Надежда Василева

Надежда Василева

Репортер

E-mail: nvassileva@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Пенка Ангелова

Пенка Ангелова

Репортер

E-mail: p_angelova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Росен Цветков

Росен Цветков

Репортер

E-mail: rosen_tsvetkov@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
facebook: Rosen Tsvetkov
Светлозара Казасян

Светлозара Казасян

Репортер

E-mail: kazara@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Стоил Рошкев

Стоил Рошкев

Репортер

E-mail: roshkev@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Талка Симеонова

Талка Симеонова

Репортер

E-mail: talka_simeonova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Христина Христова

Христина Христова

Репортер

E-mail: h_hristova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Цвета Младенова

Цвета Младенова

Репортер

E-mail: cmladenova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Цветелина Атанасова

Цветелина Атанасова

Репортер

E-mail: z_atanasova@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Явор Симов

Явор Симов

Репортер

E-mail: ysimov@bnt.bg
Тел.: 02814 2253
Вера Димитрова

Вера Димитрова

Отговорен редактор "Кореспонденти в страната"

Тел.: 02/814 2140
Татяна Кръстева

Татяна Кръстева

Редактор "Кореспонденти в страната"

Тел.: 02/814 2140
Николай Танев

Николай Танев

Редактор "Кореспонденти в страната"

Тел.: 02/814 2140
Величка Петкова

Величка Петкова

Кореспондент в Смолян

E-mail: v.petkova@bnt.bg
Тел.: 0301/6 27 67
Илиана Минковска

Илиана Минковска

Кореспондент във Враца

E-mail: i.minkovska@bnt.bg
Тел.: 092/66 11 92
Красимир Ангелов

Красимир Ангелов

Кореспондент в Кърджали

E-mail: k.angelov@bnt.bg
Тел.: 0361/6 23 81
Лидия Каменова

Лидия Каменова

Кореспондент във Видин

E-mail: l.kamenova@bnt.bg
Тел.: 094/60 06 54
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Кореспондент в Силистра

E-mail: m.ivanova@bnt.bg
Тел.: 086/82 00 52
Никодим Даневски

Никодим Даневски

Кореспондент в Плевен

E-mail: n.danevski@bnt.bg
Тел.: 064/80 70 80
Биляна Бонева-Атанасова

Биляна Бонева-Атанасова

Редактор "Международни новини"

Тел.: 02814 2253
Валери Маринов

Валери Маринов

Редактор "Международни новини"

Тел.: 02814 2253
Емилия Запартова

Емилия Запартова

Редактор "Международни новини"

Тел.: 02814 2253
Мартин Гицов

Мартин Гицов

Редактор "Международни новини"

Тел.: 02814 2253
Милен Атанасов

Милен Атанасов

Редактор "Международни новини"

Тел.: 02814 2253

Невена Бонева-Сродкова

Редактор "Международни новини"

Тел.: 02814 2253
Фани Аронова

Фани Аронова

Редактор "Международни новини"

Тел.: 02814 2253
Владислав Велев

Владислав Велев

Кореспондент в Брюксел

Диляна Андонова

Диляна Андонова

Водещ "Прогноза за времето"

Тел.: 02/814 2277
Павлета Терзийска

Павлета Терзийска

Водещ "Прогноза за времето"

Тел.: 02/814 2277
Теодора Иванова

Теодора Иванова

Водещ "Прогноза за времето"

Тел.: 02/814 2277
Лиляна Петрова

Лиляна Петрова

Редактор "Прогноза за времето"

Тел.: 02814 2277
Севда Дюкянджи

Севда Дюкянджи

Водещ "Новини на турски език"

Тел.: 02/814 2539
Иззет Исмаилов

Иззет Исмаилов

Водещ "Новини на турски език"

E-mail: izzet_ismailov@bnt.bg
Тел.: 02/814 2539
Мерал Местан

Мерал Местан

Водещ "Новини на турски език"

E-mail: m_mestan@bnt.bg
Тел.: 02/814 2539