29.01.2009 / 10:17

Венета Шопова за личните данни в интернет


Комисията е единственият надзорен орган на територията на страната, която има правомощията да защитава правата на гражданите, когато те са нарушени по смисъла на нашия закон, а също така да регистрира при себе си всички тези субекти от частния и от публичния сектор, които обработват нашите лични данни и които в своята дейност създават регистри на тези лични данни, заяви в предаването „Денят започва” Венета Шопова, председател на Комисията за защита на личните данни.

На въпрос на водещия защо в интернет всеки може да намери информация за ЕГН-то  на много голяма част от българските граждани и това нарушение ли е по смисъла на закона, Шопова заяви, че съществува такава информация, която стига до неопределен брой хора и има много случаи, за които комисията е сезирана. За да ги няма тези случаи, ще направим една проверка, която може да е служебна, може да е по сигнал, даже не на самото пострадало лице, може да е на друго лице, което е забелязало нещо нередно, като комисията може да издаде предписание да бъдат незабавно заличени тези данни, каза още тя. Санкциите, които налага комисията, варират от 1000 до 100 000 лв. Горната граница е много тежка санкция, която касае предоставянето на данни, специално защитени от нашия закон, това са данни, свързани със здравословното състояние на гражданите, с тяхната сексуална ориентация. Такава санкция до момента не е налагана, заяви Шопова.

-----------------------

Пълен текст на разговора

Водещи Виктор Николаев и Александра Гюзелева: Добро утро на следващия ни гост, госпожа Венета Шопова, която е председател на Комисията за защита на личните данни. Здравейте!

Венета Шопова: Добро утро!

Водещ: Вчера беше европейски ден за защита на личните данни. Чества се за трети път и това е поводът да ви поканим тук в студиото. И да си поговорим за това – информирани ли са гражданите за дейността на Комисията? Каква е нейната функция? И активни ли са всъщност гражданите в защита на своите права?

Венета Шопова: Така е. Вчера беше особен ден, който за трета година действително се стремим да популяризираме. Само с две думи – с какво е свързан този ден. На 28 януари през 1981 година се приема една конвенция 108 на Съвета на Европа, която касае защитата на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Всъщност тогава за пръв път се заговаря за лични данни, за тяхната законосъобразна употреба, разпространение, предаване и съответно защитата на личния живот на хората, на правото им на неприкосновеност на този личен живот.

Водещ: Каква е функцията на Комисията?

Венета Шопова: Комисията е единственият надзорен орган на територията на страната, която има правомощията да защитава правата на гражданите, когато те са нарушени по смисъла на нашия закона. Също така да регистрира при себе си всички субекти от частния, публичния сектор, които обработват нашите лични данни и които в своята дейност създават регистри на тези лични данни.

Водещ: Можете ли да кажете защо в интернет на половината български народ може да се намери ЕГН и това нарушение ли е по смисъла на закона? Доколкото знаем, ЕГН-то е част от личните данни.

Венета Шопова: Така е, и то основна част от личните данни. Особено ЕГН-то вече свързано с името, представлява вече пълна идентификация на лицето, защото само като една цифра, дадена в интернет, може да представлява и някакъв сбор.

Водещ: Какво се прави? Аз в рамките на 5 – 10 минути онзи ден чрез „Гугъл” намерих ЕГН-тата освен на много български граждански граждани, проверих и на някои по-познати. Примерно, Ахмед Демир Доган, ЕГН 5403... не знам, да го чета ли? Нарушаваме ли? Нарушавам ли ако го прочета?

Венета Шопова: Не го четете.

Водещ: Нарушавам ли? Това също е важно.

Венета Шопова: Не ги четете.

Водещ: Значи Доган, Емел Етем, Георги Първанов, Петър Стоянов, Соломон Паси, Екатерина Михайлова, Богомил Бонев, Стефан Софиянски. Значи, част от тези лични данни са от една статия, озаглавена „Държавата забравя елементарни правила за защита на личните данни”. Това вероятно е нещо като доказателствен материал за това твърдение. И статията е от 22.10.2003 година. Тоест стои шеста година вече тези ЕГН-та. Има ги и адресите. Не знам, това може би не са лични данни, точно адресите. Но са адреси, ЕГН-та и т.н. какво можете да направите в тази посока, когато в пространството можем да се снабдим с тези лични данни?

Венета Шопова: Съществува такава информация, която стига до неопределен кръг хора. Не са само тези случаите, и много други случаи има, за които съответно ние сме сезирани от тези лица, които са намерили по някакъв начин своите лични данни. Споменахте и адреса. Адресът и името също идентифицират пряко едно лице. Съответно от това може да произтече някаква злоупотреба. Най-стандартният начин е сезиране на комисията от пострадало лице или засегнато.

Водещ: Да, ето аз ви сезирам. Обаче това стои от 2003 година.

Венета Шопова: Сега, на някои...

Водещ: Какво можете да направите? Чисто технологично имате ли ресурс? Какво можете да направите, за да ги няма тези лични данни?

Венета Шопова: За да ги няма, ще направим една проверка, която може да е служебна, може да е по сигнал. Даже не на самото пострадало лице, а на друго лице, което е забелязало нещо нередно. Съответно Комисията може да издаде задължително предписание да бъдат незабавно заличени ако се установи...

Водещ: ...на кого се дава това предписание? Ако са някакви анонимни форуми, как се осъществява контролът?

Венета Шопова: Ами търси се собственикът, който оперира с тези данни, който ги е качил в интернет пространството, ако може да бъде установен, разбира се.

Водещ: Какъв е пътят по-нататък? Те се копи-пействат, прекопират го в различни...

Водещ: Да, на някои места между другото са със звездички. Явно са заличени, явно са сезирани от вас, предполагам. На някои места са заличени, но на други места са останали. Някой ги прекопира отново и просто ги размножава тези лични данни. Колкото пъти и където си поиска.

Венета Шопова: Значи единият вариант, както ви споменах – да издадем задължително предписание да бъдат заличени тези данни. На следващо място можем да наложим и санкция.

Водещ: Каква е глобата? Ако някой поиска личните данни на други лица, създава възможност умишлено или неумишлено да има злоупотреба.

Венета Шопова: Санкциите варират от 1000 до 100 000 лева. Дори по нашия закон...

Водещ: ...100 000 лева?

Венета Шопова: Много тежка санкция действително. Тя касае злоупотреба с лични данни, които представляват, такива данни, специално защитени по нашия закон.

Водещ: Наложена ли е до този момент тази най-висока санкция?

Венета Шопова: До този момент не е налагана. Само да спомена, това са лични данни, свързани с да речем здравословното състояние на някого, неговата сексуална ориентация, политически, религиозни, философски убеждения.

Водещ: Как преценявате доколко е клевета, доколко е изнасяне на лични данни? Не когато става въпрос за адрес, ЕГН, споменахте здравословно състояние или сексуална ориентация.

Венета Шопова: Всеки случай е различен. Зависи как е представен и от лицето, какво смята то, че е нарушено. Впоследствие, след като се извърши пълна проверка от наша страна, преценяваме случая...

Водещ: Ама аз доколкото разбирам, сезиране трябва да има. Тоест толкова има като цяло нарушение на личните данни, че вие не можете да бродите навсякъде из целия интернет и из всички институции. Дали някоя банка примерно не е оставила копие на личната ми карта /.../. Имаше и такъв случай. Тоест реагирате тогава, когато хората ви сезират. Дотолкова ви стигат силите и това ви насочва конкретно.

Водещ: Самосезирате ли се?

Венета Шопова: Самосезираме се също. Включително и по медийни публикации, по сигнали на граждани. Който например гражданин може да ни уведоми, че някъде е забелязал твърдено нарушение по нашия закон. Ние осъществяваме проверка и да речем, можем не за това, за което ни е сезирал, а за друго нарушение, което ние преценим, да накажем този администратор.

Водещ: Колко жалби имате подадени през миналата година?

Венета Шопова: През миналата година са чисто като жалби от пострадало лице са осемдесет и няколко жалби, 85 мисля, че беше.

Водещ: Свободен текст се пише до комисията и вие разглеждате?

Венета Шопова: Свободен текст. А иначе като сигнали, като запитвания в много по-голям брой.

Водещ: Колко са констатираните нарушения от ваша страна, от страна на комисията?

Венета Шопова: Като брой, тъй като тези, които са приключили с действително констатирани нарушения са може би 2/3 от тези жалби, за които ви споменах.

Водещ: Случайно вчера разглеждахме една статия, мисля, че в „Медиапул”, където се разказва за едно законодателно недоглеждане. В общи линии вие май берете плодовете на това неудобство, което не е неудобство, то е законодателен абсурд. Два закона – единият закон, рекламиран наскоро доста, за огласяване на конфликта на интереси, има определени изисквания, засягащи около 600 висши държавни служители, където в интернет трябва да се публикуват декларации на тези лица, в които има и доста данни, които пък по смисъла на закона, вашият закон, по който работите – за защита на личните данни, е защитена информация за тези лица. Ако я изтриете и се наредите да се махне, това пък обезсмисля изцяло наличието на закон, който да обяснява конфликта на интереси. И се чудим сега кое е излишното. Имитация ли е това, че трябва да се обясняват конфликтите на интереси, имаше такова разумно желание, или по-скоро имаме имитация по отношение на защитата на личните данни. Как ще работите в тази ситуация? Изтрихте ли ги тези лични данни?

Венета Шопова: За съжаление, не е само този закон, който, както вие споменахте, има препокриване на норми, които видимо изглеждат противоречащи си...

Водещ: На 100%.

Венета Шопова: Да. Мога да спомена и Закона за търговския регистър. Знаете, че там излиза в интернет сканирана информация, Закона за съдебната власт по силата на /.../, те са задължени да обявяват, да публикуват своите актове, решения и в различни други закони. Последният, от които е Законът за предотвратяване и разкриването на конфликт на интереси, който по своята същност е един много добър, бих казала модерен закон, специално за нашата действителност...

Водещ: ... само по себе си...

Венета Шопова: Да. Даже не са само 600 публични личности, а те са няколко може би хиляди...

Водещ: Как работите в този случай? Единият закон казва – разкрийте тези данни, прозрачност трябва в обществото.

Венета Шопова: Така е.

Водещ: Вашият закон казва – изтрийте ги, заличете ги. Кое се прави всъщност, кой закон се спазва?

Венета Шопова: Интересното е – нашият закон не споменат в разпоредбите на огласяване на тези декларации в интернет, иначе по силата на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси всички са задължени и не може да се избяга от това задължение. Така или иначе, ще се подадат пълни данни от всички тези хиляди държавни служители, той знаете, че касае и целите администрации на тези органи...

Водещ: Странно е кой се спазва в случая?

Венета Шопова: Така. Спазва се...

Водещ: Кой от двата закона?

Венета Шопова: Спазва се Законът за конфликт на интереси, подават се декларациите и към момента, когато те трябва да се обявят в интернет, тогава се намесва, ако мога така да се изразя, нашият закон...

Водещ: Да се маха информацията, която...

Венета Шопова: Не се маха, тъй като в самите декларации има защитена информация по нашия закон може да няма нито една такава информация в декларацията, но да речем може и да има, ако разгледаме по-подробно въпроса – вътре е обявено трети лице, от което публичната личност е взело заем, кредит. Може да бъде огласен размер на кредита, да речем, и банката съответно. За да се постигне балансът да не бъде скрита тази информация от обществото, ние сме предложили варианта, който се обсъжда, съгласно нашия закон от лицата да бъде взето тяхното изрично писмено съгласие дали цялата декларация да се качи, дали...

Водещ:...при попълване на лични данни...

Венета Шопова: По преценка на лицето да се заличи само името на физическото лице...

Водещ: Данните няма да излизат...

Венета Шопова: Така или само размерът на кредита, като си остане банката, за да се установи от коя банка лицето е взело кредит. Съответно все още се дискутира този въпрос.

Водещ: Стой този проблем.

Венета Шопова: Да.

Водещ: Струва ми се, че ще искат да не се виждат сумите, по-логично е. Благодаря ви много. Пожелавам ви да бъдете сезирани от много граждани.
Да бъдете активни.

Венета Шопова: Благодаря.

Водещ: И да успявате да откликнете в защитата на техните лични данни. Нещо, което на места се нарушава. Но вие казвате – сезирайте ни, ще вземем мерки. Благодаря ви.

Венета Шопова: Благодаря.

Водещ: Венета Шопова.

 

 


Прочитания: 3073

Коментари

29.01.2009 / 17:18
TEO
не забелязвате ли че ни подготвят?някой просто иска да контролира интернет.повода е запазване л. данни,а резултата ще бъде контрол на частните форуми т.е. всичко
 
Изпрати коментар


(Максимум символи : 500)
Остават

Публикувайки коментар, Вие се съгласявате с Условията за ползване